פסקי דין

ייצוג קורבנות עבירה – ביטול הסדר טיעון – תפ"ח (מרכז) 8871-10-08 – מדינת ישראל נ' א' ג'

עו"ד אורית חיון 10.03.2010 – ייצוג אם שהאב ביצע עבירות מין בילדיהם. דרישה לביטול הסדר טיעון מקל עם האב בשל