זכויות האזרח

צו למניעת הטרדה מאיימת

עורך דין פלילי צו למניעת הטרדה מאיימת בניגוד לצו ההגנה אותו נהוג ומקובל לבקש במסגרת הטרדות המתרחשות במשפחה, צו למניעת