עיכוב הליכים משפטיים, מעצר ועיכוב

עו״ד אורית חיון

עיכוב הליכים משפטיים, מעצר ועיכוב

הגשת בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים כנגד נאשם, אפשרית תיאורטית, בפני כל נאשם אך לא כולם מודעים לאפשרות זו. החוק מאפשר הגשת בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים אל משרדי היועץ המשפטי לממשלה בכל עת לאחר הגשת כתב האישום וכל עוד בית המשפט לא נתן את הכרעת הדין. קבלת הבקשה לעיכוב הליכים פליליים מהווה למעשה "כהקפאת" ההליכים המשפטיים לאחר שהוגש כתב אישום ולמעשה מפסיק את כל ההליכים הפליליים נגד הנאשם עד להודעה חדשה מצד היועץ המשפטי לממשלה. במידה והיועץ המשפטי מצא לנכון לעכב את ההליכים המשפטיים, הוא מודיע על כך בכתב לבית המשפט בו מתנהל ההליך המשפטי ולשופט היושב בדין אין שום שיקול דעת והוא חייב להפסיק את המשפט, בשלב שבו הוא נמצא במועד העברת ההודעה.

אופן בקשת עיכוב הליכים משפטיים

בקשה בשביל עיכוב הליכים משפטיים הנה בקשה מורכבת המפרטת בבירור מהם ההליכים המדוברים, תוך פירוט הסיבות שיש בהם כדי להורות על עיכוב ההליכים המשפטיים. את הבקשה מגישים באמצעות התובע שהגיש את כתב האישום. על הבקשה להיות מנוסחת באופן שישכנע את התובע שיש צורך בעיכוב הליכים פליליים בתיק. לאחר שהתובע השתכנע, עליו לכתוב את המלצתו לעיכוב הליכים פליליים ולהעבירה לפרקליטות המדינה אשר מעיין בבקשה פרקליט נוסף אשר מצרף את המלצתו ליועץ המשפטי לממשלה אשר מגבש את ההחלטה הסופית בעניין עיכוב ההליך הפלילי.
השיקולים המרכזיים אשר משפיעים על ההחלטה באם לעכב הליכים פליליים הנם: נסיבות אישיות מיוחדות; העדר עניין לציבור; העדר ראיות ; הסכמת הנאשם לשמש כעד מדינה; התקדמות איטית בהליך הפלילי וכיוצא באלה.

החלטת היועץ המשפטי לממשלה בדבר עיכוב ההליכים המשפטיים, אינה סוף פסוק. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להתנות את עיכוב ההליכים הפליליים במשפט בתנאים שונים כמו למשל הבעת חרטה מצד הנאשם ו/או התחייבות שלא לבצע עבירה דומה בעתיד. במידה והנאשם אשר התחייב בפני היועץ כי לא יחזור על מעשיו בשנית אך לא עמד בהתחייבותו ומעד בשנית, רשאי היועץ המשפטי לחדש ההליכים כנגדו. עיכוב הליך פלילי בעבירה מסוג "פשע" ניתן לחדש במהלך פרק זמן של עד 5 שנים בחלוף מיום עיכוב ההליכים הפליליים. כאשר מדובר בעבירה מסוג "עוון" ניתן לחדש את ההליכים במהלך שנה אחת מיום עיכוב ההליך הפלילי.הליך פלילי אשר עוכב פעמיים לא ניתן לחדש כלל.

מעצר ועיכוב

מעצר ועיכוב (עוכבת או נעצרת?)-
חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) התשנ"ו-1996, מקנה סמכות להגביל את חירותו של אדם לנוע באופן חופשי במקרים הבאים:
א. עיכוב- שוטר (ואף אדם פרטי בכפוף לתנאים במסגרת החוק) רשאי לעכב אדם במקום או לבקש מהאדם להתלוות עימו לתחנת המשטרה הקרובה. סמכות העיכוב מופעלת, בין היתר, במקרים הבאים: לשוטר יש יסוד סביר לחשד שהאדם ביצע עבירה או עומד לבצע עבירה; עיכוב לשם חיפוש ובדיקת מסמכים; קיום צו מעצר או צו מאסר נגד אדם.
המחוקק הגביל את משך העיכוב ואת סמכות המשטרה בזמן מוגדר מראש וקבע כי לא יעוכב אדם משך למעלה משלוש שעות אולם, קצין משטרה רשאי להאריך את משך העיכוב בשלוש שעות נוספות, כך שמשך העיכוב לא יעלה בסופו של דבר על שש שעות.
מכל מקום, בהתאם לרוח חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו", על כל שוטר תמיד להעדיף עיכוב, המהווה אמצעי דרסטי פוגע פחות בחירות הפרט, על פני מעצר, גם כאשר החוק מתיר לו לבצע מעצר.

ב. מעצר לצרכי חקירה ("מעצר ימים")- מעצר לצורכי חקירה מתבצע טרם הגשת כתב האישום. החוק מחייב להביא את העצור בפני שופט לצורך הארכת מעצר בהקדם האפשרי – ולכל היותר תוך 24 שעות. במקרים חריגים, קצין ממונה רשאי להשהות את הבאת העצור בפני שופט לתקופה שלא תעלה על 48 שעות מרגע המעצר. בשלב מעצר ימים, חומר החקירה הנוגע לביצוע העבירה נותר חסוי ומכאן עולה החשיבות לייצוג העצור ע"י סנגור מנוסה בתחום הפלילי.

ג. מעצר עד תום ההליכים המשפטיים- מעצר עד תום ההליכים המשפטיים הנו מעצר המתבצע בד בבד ו/או לאחר הגשת כתב האישום, ומטרתו השארת הנאשם מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו, קרי, עד אשר יסתיים משפטו ויוחלט אם הוא אשם או זכאי.
בהליך מעצר עד תום ההליכים חלה חובה על ביהמ"ש למנות לנאשם סנגור, אלא אם הנאשם הודיע לביהמ"ש שהוא מוותר על סנגור.
בית המשפט רשאי, לבקשת הנאשם או סנגורו, לדחות את הדיון בבקשת המעצר לתקופה של עד 30 ימים, אשר במהלכה יוחזק הנאשם במעצר, על מנת לאפשר עיון בחומר החקירה.

בין אם עוכבת או נעצרת, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי ומשרדנו מתמחה בליווי מעוכבים או עצורים החל מהשלבים המוקדמים של החקירה המשטרתית ומעצר הימים וכלה במעצר עד תום ההליכים המשפטיים ומייעץ, בכל רגע נתון, כיצד יש להתמודד עם תרגילי החקירה השונים, ופועל במסירות לשחרור החשוד או הנאשם בתנאים מגבילים אם לאו.

אם הנך זקוק לסיוע או לייצוג בתחום זה, למשרדה של עורכת הדין אורית חיון הידע, הניסיון המקצועיות והמומחיות לייצג ולטפל בעניינך. משרד עורכי דין אורית חיון הננו משרד הקיים מזה למעלה מ-14 שנה ומתמחה במשפט פלילי, ייצוג קורבנות עבירה, משפט צבאי, וזכויות האזרח. לעורכת הדין אורית חיון תקדימים משפטיים רבים בבתי המשפט השונים בארץ ובבית המשפט העליון.
עורכת הדין אורית חיון טיפלה ומטפלת בתיקים מורכבים וגדולים בעלי סוגיות משפטיות סבוכות ונוהגת להתייחס בכובד ראש ובמקצועיות לכל תיק ותיק. עורכת הדין אורית חיון בעלת תואר שני במשפטים, בעלת מומחיות במשפט פלילי, עבדה בפרקליטות ובתפקידים ציבוריים נוספים.

עורכת הדין אורית חיון וצוות משרדה, בעלי ידע משפטי רב ויכולים לפתור, לסייע ולייצג בתחום הפלילי, תוך מקצועיות רגישות ויעילות על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור לקוחות המשרד. 

* הערה- בכל מקום באתר זה בכלל ובדף זה בפרט שנכתב בלשון נקבה או זכר הכוונה הנה לשני המינים.

לחץ כאן ליצירת קשר עם אורית חיון – עיכוב הליכים משפטיים

דילוג לתוכן