סגירת תיק פלילי, עסקת טיעון

סגירת תיק פלילי- על רשויות אכיפת החוק ובכללן התביעה המשטרתית והפרקליטות במדינת ישראל, מוטל עומס רב. במקרים רבים קורה שכנגד אדם נפתח תיק פלילי אשר בגינו נחקר במשטרה, אך, למרות חלוף זמן רב מיום קרות האירוע, הנחקר אינו יודע מה עלה בגורל התיק בעניינו.
במקרה זה, עדיף לנקוט משנה זהירות, שכן שליחת מכתב מאת הנחקר לצורך בירור מצב התיק, עלול "להעיר את המתים" שלא לצורך ולגרום, לבסוף, להגשת כתב אישום להבדיל מסגירת התיק הפלילי.


אם מוגש כתב אישום, מתנהל הליך פלילי לכל דבר. אולם, במקרה בו התביעה החליטה לבסוף לסגור את התיק הפלילי יש בסמכותה לעשות כן בהתאם לעילות סגירת תיק פלילי הקבועות בחוק כדלקמן:
א. סגירת תיק פלילי בעילת אין עניין ציבורי שהחשוד יועמד לדין ("חוסר עניין לציבור"): מצב בו על אף כי בידי המשטרה ראיות להוכחת האשמה, מדובר בעבירה שאינה חמורה דיה מבחינת האינטרס הציבורי ולכן מוטב לסגור את התיק הפלילי.
ב. סגירת תיק פלילי בעילת אין בחומר החקירה ראיות נגד החשוד ("חוסר ראיות"): מצב בו באם החשוד יועמד לדין, משפטו יסתיים בזיכוי, שכן אין בידי התביעה מספיק ראיות כדי להוכיח אשמתו מעבר לספק סביר, לכן מוטב לסגור את התיק הפלילי מבלי לנהל את המשפט.
ג. סגירת תיק פלילי בעילת "חוסר אשמה" : מצב בו החשוד לא ביצע עבירה כלל. ההבדל בין עילה זו לעילת "חוסר ראיות" הנו שבעילת "חוסר אשמה" אין בידי התביעה ולו שמץ ראיות לביצוע העבירה על ידי החשוד ועל כן יש לסגור את התיק הפלילי.
בעוד שעילת "חוסר אשמה" אינה מותירה כל רישום פלילי בגיליון הרישום הפלילי לאחר סגירת התיק הפלילי, הרי ששתי עילות סגירת התיק האחרות, מותירות כתם בדמות רישום פלילי המצויות בגיליון המרשם הפלילי משך שנים ארוכות אשר לרישום פלילי קיימות השלכות פוגעניות ביותר.
משרדנו פועל בהתאם לדין המאפשר, במקרים המתאימים, הגשת ערר לשינוי עילת סגירת תיק המבקש המרת העילה לחוסר אשמה.

סגירת תיק פלילי

עסקת טיעון הנה דרך טובה ונפוצה לסגור תיק פלילי לאחר הגשת כתב אישום. עסקת טיעון הנה עסקה הנעשית בין הנאשם ו/או עורך דינו, לבין המדינה אשר מיוצגת ע"י המשטרה או הפרקליטות. במהלך עסקה זו מציע הנאשם תמורה למידע על עבריינים אחרים ו/או תמורה כהודאה באשמה והמדינה מצד שני מוכנה בתמורה להפחית בעונש, או לשנות את סעיפי העבירות אשר מואשם הנאשם בכתב האישום, לעבירות קלות יותר. לאחר הידברות הנאשם עם התביעה או הפרקליטות במסגרת המשא ומתן, מתגבש "הסכם הסדר טיעון" בין הצדדים, עליו חותמים הנאשם, סנגורו, התובע או הפרקליט המטפל והממונה הבכיר על התיק מטעם התביעה או הפרקליטות. הסכם זה מוגש לבית המשפט ושני הצדדים יחד מבקשים מבית המשפט לקבלו ובמידה והוסכם עונש מסוים, אף מבקשים להשית על הנאשם את העונש המוסכם לפי הסדר הטיעון. מאחר והמדובר ב"הסכם" אשר התגבש במהלך משא ומתן בין הצדדים, הסכם זה מהווה חוזה משפטי לכל דבר ולכן קיימת לנאשם הזכות להיוועץ עם עורך דין בכל הנוגע לתנאי העסקה ואופן ניסוחה, ואף הנו זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בשלבי המשא ועד לחתימה על ההסכם. כפי שאדם סביר לא יכרות חוזה למכירת דירה מבלי שקיבל יעוץ משפטי, כך אין זה דבר שבהיגיון כי יחתום על הסכם אשר יש בו להשפיע על חייו של הנאשם באופן משמעותי הרבה יותר.
עסקת טיעון מוצלחת תלויה במספר גורמים ראשיים.
האחד, קיומם של קשיים ראייתיים בחומר הראיות המצוי בתיק. התביעה תהיה מוכנה להסכים להפחית בעונשו של נאשם בתמורה להודאתו על מנת להימנע מזיכוי בתיק. השני, מציאת אינטרס ציבורי אשר יש בו כדי להוביל לעסקת טיעון, קרי, יש להוכיח לתביעה כי קיימת כדאיות לעסקה כך שהאינטרס הציבורי אינו נפגע מהתגבשות עסקת הטיעון. הפרקליטות והמשטרה מופקדות על שמירת האינטרס הציבורי. עסקת טיעון המנוגדת לאינטרס הציבורי לא תוכל לצאת לפועל. מחד, האינטרס הציבורי טומן בחובו את ההגנה על הציבור מפני אנשים המסכנים את שלומו ובטחונו. מאידך, עסקת הטיעון מביאה להרשעת נאשמים שיתכן ואין די ראיות נגדם, וחוסכת מזמנו של בית המשפט ומזמנה של התביעה ומובילה להרשעה מהירה יותר, ולכן התביעה מוכנה לא אחת להתפשר לעניין העונש, וזאת בתמורה להודאה ולקיום הליכים מהירים. השלישי, יכולותיו של הסנגור לנהל משא ומתן באופן טקטי, תקיף וחכם תוך שקילה מהירה בשעת לחץ את כל הגורמים הרלוונטיים אשר עולים מהתיק.
חשוב להבהיר כי על אף שבתיק מסוים נתגבש הסכם הסדר טיעון אשר נחתם והוצג בפני בית המשפט, בית המשפט אינו מחוייב לקבל את עסקת הטיעון ויש בסמכותו להטיל עונש גבוה מהמסוכם במסגרת עסקת הטיעון. כיוון שעסקת טיעון אינה מחייבת את בית המשפט, רצוי כי העסקה תהיה מלכתחילה סבירה והגיונית. עם זאת, בית המשפט בדרך כלל יכבד את עסקת הטיעון ויסטה ממנה רק אם הוא סבור שההסדר שאליו הגיעו הצדדים לוקה בפסול, ואינו עומד עין בעין עם דרישות החוק, הצדק, מטרות הענישה או האינטרס הציבורי.

לעסקת טיעון- ניתן להגיע בכל שלב- החל משלב החקירה במשטרה, ממשיך בתחילת המשפט ובשמיעת העדים, ולעיתים כלה אף בשלב הערעור. במצב דברים זה, חשוב לזכור, כי למטבע שני צדדים. הצד האחד הוא, כי רק לאחר הגשת כתב אישום קמה לך הזכות לעיין בחומר החקירה, ועל כן לעיתים המתנה לכתב האישום תוכל לספק לך תמונה ברורה יותר לגבי סיכוייך לזכות בזיכוי. לכן אל תמהר לעשות עסקת טיעון, עוד בטרם ידועים לך מהם סיכוייך לצאת זכאי במשפט. מהצד השני, עליך לבחון גם את השאלה האם המידע שבידך אינו "מתיישן", במובן שלתביעה לא יהיה עניין בו לאחר תקופה מסוימת, או היא תשיג מקור אחר לקבלתו. למשל, היה ויש בידך מידע בדבר הכוונה לפגוע בפלוני בעוד מספר ימים, הרי למידע זה אין כל חשיבות לאחר קרות האירוע. מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה בתחום זה.
סיכום
עיסקת טיעון טובה יכולה לשנות לגמרי את תמונת הסיכויים שלך, ולהביא לחסכון בזמן וכסף, תוך השגת תוצאות אשר לעיתים לא ניתן להגיע אליהם גם בניהול משפט. לתוצאות אלו ניתן להגיע במומחיות ובמיומנות בניהולו של המשא ומתן תוך בחינה של כל הסיכויים והסיכונים, וחתימה על הסכם השומר על החופש שלך ככל שניתן.

סיוע של עורך דין פלילי לסגירת תיק

אם הנך זקוק לסיוע או לייצוג בתחום זה, למשרדה של עורכת הדין אורית חיון הידע, הניסיון המקצועיות והמומחיות לייצג ולטפל בעניינך. משרד עורכי דין אורית חיון הננו משרד הקיים מזה למעלה מ-14 שנה ומתמחה במשפט פלילי, ייצוג קורבנות עבירה, משפט צבאי, וזכויות האזרח. לעורכת הדין אורית חיון תקדימים משפטיים רבים בבתי המשפט השונים בארץ ובבית המשפט העליון.
עורכת הדין אורית חיון טיפלה ומטפלת בתיקים מורכבים וגדולים בעלי סוגיות משפטיות סבוכות ונוהגת להתייחס בכובד ראש ובמקצועיות לכל תיק ותיק. עורכת הדין אורית חיון בעלת תואר שני במשפטים, בעלת מומחיות במשפט פלילי, עבדה בפרקליטות ובתפקידים ציבוריים נוספים.

עורכת הדין אורית חיון וצוות משרדה, בעלי ידע משפטי רב ויכולים לפתור, לסייע ולייצג בתחום הפלילי, תוך מקצועיות רגישות ויעילות על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר עבור לקוחות המשרד. 

* הערה- בכל מקום באתר זה בכלל ובדף זה בפרט שנכתב בלשון נקבה או זכר הכוונה הנה לשני המינים.

לחץ כאן ליצירת קשר עם אורית חיון – עסקת טיעון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן