זכויות האזרח

זכויות האזרח/האדם הנו עקרון "על" בכל מדינה דמוקרטית. זכויות האזרח הן כל אותן זכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם, ללא הבדלי דת, צבע, גזע, מין, מוצא אתני או מעמד חברתי אשר מכוח טבעו וכבודו אשר ניתן לו בשל היותו יצור אנושי, ובלי אפשרות של כוח שלטוני ליטול ו/או לפגוע בזכויות אלו אלא מכוח חוק. זכויות האדם נקראות אף – "זכויות בסיסיות" או "זכויות יסוד". מבין זכויות האזרח הבסיסיות ניתן למצוא את הזכויות הבאות:

הזכות לכבוד

מכוחה של הזכות לכבוד ניתנת לכל אדם האפשרות לחיות את חייו בלי לחשוש שיושפל, יובך או יופלה לרעה. זכותו של כל אדם לשמור על אנושיותו ועל כבודו העצמי אף אם מדובר באדם שחשוד בביצוע מעשה פשע החמור והמכוער ביותר, עדיין זכויות האדם לא נגזלות ממנו. כך למשל קיים איסור על הפשטת אדם, ביצוע חוקן בגופו או כל בדיקה פנימית אחרת אלא מכוח חוק המתיר לעשות זאת. זכויות נגזרות לזכות לכבוד הנן:הזכות לפרטיות, לשם טוב, קניין שוויון והליך הוגן.

הזכות לחיים (שלמות הגוף) ובטחון

זכותו של כל אדם להגנה על חייו מפני כל פגיעה פיזית ונפשית. חובתה של כל מדינה דמוקרטית לספק הגנה על אזרחיה ולהבטיח את ביטחונם.

הזכות לחירות (חופש הבחירה)

החופש של האדם לעשות כרצונו, כל עוד אין היא פוגעת באדם אחר או בעצמו. אדם כישות עצמאי הנו אדון לעצמו ולפיכך יכול לבחור מה הדבר הכי טוב עבורו. כנגזרת לזכות לחירות ניתן למצוא את חופש הביטוי, חופש הדת, חופש התנועה חופש המחשבה והיצירה ועוד.

הזכות להליך משפט הוגן

הזכות של כל אדם שבמסגרת ההליך הפלילי שהחל בעניינו עוד בשלב החקירה ועד סיום המשפט לא יצמצמו או ייפגעו זכויותיו כדלהלן: שמירה על עקרון השוויון בפני החוק, הזכות להגנה משפטית ראויה, הזכות למשפט פומבי, זכות הערעור ומשפט חוזר והזכות לפנות לערכאות.

משרד עורך דין פלילי "אורית חיון" רואה בשמירה על ערכים של כבוד האדם, שוויון וצדק כשליחות ובעל חשיבות רבה. ישנם מקרים רבים בהם הרשויות שוללות זכויות טבעיות מעצורים ו/או אסירים אשר נמקים בין כתלי הכלא בתנאי תברואה בלתי הולמים, לרבות, השמה בתא קטן ללא ציוד בסיסי או אפשרות תקשורת עם העולם החיצון וזאת בניגוד לחוק סדר הדין הפלילי (מעצרים) אשר מחייב את הרשויות בכלא לספק לעצורים ו/או לאסירים תנאי החזקה סבירים.

משרד עורך דין פלילי "אורית חיון" רכש מומחיות וכלים מקצועיים רבים להילחם במחדליהן ועוולותיהן של רשויות המדינה בכלל, ושל רשויות שב"ס ומשטרה בפרט והוא מן המובילים בארץ בתחום זה. במשך השנים צבר המשרד ניסיון רב בטיפול בשמירה על זכויות האזרח בכלל וזכויות העצורים ואסירים בפרט.

לחץ כאן ליצירת קשר עם אורית חיון בכל הנוגע לתחום – זכויות האזרח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן