Uncategorized

מגבלות ופיקוח על עבריין מין

עורך דין פלילי לצערנו במחוזותינו הפכו עבירות מין הפכו ל"דבר שבשגרה" בשנים האחרונות. מדי יום אנו שומעים על מקרים קשים בהם

אי הרשעה, הליך פלילי

אי הרשעה  – אי הרשעה בהליך פלילי בשלב מתן הכרעת הדין, בית המשפט קובע אם הנאשם זכאי, כלומר אשמתו לא

עבירות סמים

מה מותר ומה אסור בתחום הסמים מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, אלו הם החוקים במדינת ישראל המסדירים את

ייצוג ע"י עו"ד פלילי

כיצד לבחור עו"ד פלילי  הרבה מאד אנשים נורמטיביים, אנשי עסקים, אנשי היטק, בעלי מקצועות חופשיים, עובדי מדינה אשר מעולם לא