זכויות אסירים

זכות שימוע

זכות השימוע – זכויות אסירים זכות השימוע הנה זכות חדשה יחסית שניתנה עד השנים האחרונות רק לאנשי ציבור שהיו חשודים בביצוע