אלימות במשפחה

צו הגנה

צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה צו הגנה- צו הגנה הנו סעד אשר נועד להגן על בן משפחה מבן משפחה